Dětská skupina „Profíček“

Kdo jsme

Dětská skupina Profíček se věnuje dětem od raného věku do zahájení školní docházky. Naše kapacita je 12 dětí, o které se starají 2 osoby. Což znamená minimálně jeden člověk na 6 dětí. Díky tomu jsme schopni dávat dětem víc pozornosti, podpory a lásky kiss

Náš záměr

Vaše děti jsou od narození vybaveny přirozeným vnitřním potenciálem k učení – jsou tvořivé a zvídavé. Ke svému zdravému vývoji a rozvoji potřebují láskyplné, podnětné a rozvíjející prostředí, vedoucí je k jejich vlastnímu objevování světa. Součástí tohoto světa jsme my, milující, pečující a pro děti „vševědoucí“ dospělí.

U nás pomůžeme dětem vydat se na životní cestu k seberealizaci, touze po poznání a odpovědnosti k světu.

Děti nepodporujeme jen k soutěživosti, ale vedeme je k vzájemné spolupráci.

Nesledujeme pohádky z CD ani DVD.

Tato média využíváme pouze k edukační výuce jazyka.

Pohádky si vypravujeme a prohlížíme v knížkách.

Různorodost věku dětí ve skupině (věk 1 – 6 let) a malý počet dětí ve skupině umožňuje rozvíjet sociální vnímání, kdy starší děti předávají své dovednosti a pomáhají mladším dětem. Toto vede k vytváření kamarádských vazeb.

Co nabízíme

 • NTC Learning = unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku
 • principy Montessori
 • osvojování německého jazyka
 • láskyplné prostředí
 • dětem nabídneme podněty ke zkoumání a tím podpoříme jejich přirozenou zvídavost
 • nabízíme kvalitně a citlivě připravené prostředí s kvalitními pomůckami
 • s dětmi budeme hovořit česky, ale i jednu hodinu denně německy s naší externí lektorkou
 • zdravé stravování je jedna ze zásad naší dětské skupiny – děti se na přípravě svého jídla mohou podílet
 • pro děti je důležitý pobyt v přírodě – máme k dispozici zahradu, o kterou se děti starají spolu s námi
 • dalším důležitým prvkem naší činnosti je pohyb – běhat a skákat můžeme nejen venku, ale také v naší velké a prostorné herně společné akce s rodiči jsou pro nás velmi důležité – ceníme si času stráveného při společných aktivitách rodičů a dětí

Co u nás děti čeká

7.30 – 8:30
Příchod do DS, spontánní hra dětí
8:30 – 8:45
Hravá aktivita založená na metodě NTC Learning
8:45 – 9:15
Dopolední svačina
9:15 – 11:30
Tvořivě výchovný program formou hry
Osvojování cizího jazyka
Venkovní aktivity
11.30 – 12:00
Oběd
12:00 – 12:15
Úklid po obědě, hygiena, příprava na spánek
12:30 – 14:00
Vyprávění pohádek, spánek
14:00 – 14:30
Odpolední svačina
14:30 – 14:45
Hravá aktivita založená na metodě NTC Learning
14:45 – 16:30
Volná nebo skupinová hra
Osvojování cizího jazyka
Vyzvedávání dětí

Co všechno u nás děti mohou podnikat

NTC Learning

Děti si každý den užijí zábavu s metodou NTC Learning, což je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.  Na konec dubnaje připravována certifikace u Mensy ČR, která by měla naši DS zařadit do sítě „Školek spolupracujících s Mensou ČR“.

Němčina

Do dětské skupiny každý den dochází německy hovořící lektorka Dana, která s dětmi zpívá, německy popisuje každou činnost, kterou s dětmi při práci koná, a využívá obrázky k edukačním účelům. V tomto období jsou děti na další jazyk velmi vnímavé, přirozeně jej absorbují a DS se snaží touto cestou druhý jazyk v tomto vývojovém období dítěte zakořenit.

Motorická cvičení

Pohyb a nenásilné cvičení jsou pro dítě velmi důležité, proto klademe na každodenní pohybové aktivity velký důraz. Tyto činnosti jsou důležité jak pro fyzický rozvoj dítěte, tak pro vytváření nových nervových synapsí (spojení). Pravidelně s dětmi děláme cvičení:

 • na rozvoj rovnováhy - chůze po čáře, po obrubníku, po kládě, po laně, na chůdičkách, na nakloněné rovině, vyvýšených plochách a neopomíjíme ani chůzi na boso po nerovném povrchu
 • vytváříme různé překážkové dráhy
 • skáčeme: panáka, přes švihadlo, přes gumu, na trampolíně a přes různé jiné překážky
 • cvičíme s hudbou, používáme různé říkanky a také při cvičení zpíváme
 • učíme se rotovat kolem své vlastní osy
 • zdokonalujeme jemnou motoriku:
  • navlékání korálků a šňůrek, skládání různých obrazců a obrázků, mozaiky
  • učíme se pracovat s nářadím jako je kladivo, šroubovák, …
  • máme různé stavebnice Lego a jiné
  • během vyrábění trháme, mačkáme papír, hrajeme si s modelínou, plastelínou, normálním i kinetickým pískem, ale také například rýží a moukou
 • učíme děti relaxovat

Díky prostorné herně tyto aktivity můžeme provozovat nejen na přilehlé zahradě, ale za nepříznivého počasí i vevnitř. 

Učení abstraktních symbolů

S dětmi se učíme různé vlajky států. Kluci si oblíbili značky automobilů. A neučí se jen děti od nás, ale také my od nich. Děti nám rozšiřují naše obzory, když nám na poutačích při procházce, nebo například na jogurtech ukazují značky různých výrobků a hraček. Vlajky využíváme k paměťovým i pohybovým hrám, k učení barev a tvarů. Při výletu na dopravní hřiště si děti začínají osvojovat také dopravní značky.

Kromě výše zmíněných aktivit zařazujeme enigmatické hádanky, klademe otázky tak, aby děti měly prostor pro svou fantazii a kreativní odpovědi. Vedeme děti ke kritickému myšlení.

Sport

Dětem nabízíme různé sportovní aktivity. Procházky bereme jako základ kondice a otužování organismu. Děti si u nás zkusí spoustu druhů sportovních aktivit od prostého kutálení a házení až po pozemní hokej, skákání na trampolíně, fotbal, košíkovou, lakros, kuželky, … Vše během každodenních aktivit. Děti navíc mají prolézačku přímo v herně!

Podmínky přijetí

 1. Věk dítěte od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
 2. Zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
 3. Povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
 4. Vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
 5. Docházka minimálně na 3 hodiny denně

Výběrová kritéria

 • Pravidelná docházka 5x týdně, více než 6 hodin denně 10 bodů
 • Dítě z neúplné rodiny – rodič samoživitel 10 bodů
 • Věk dítěte (od 3 let do 6 let) 10 bodů

Celkem 30 bodů.

Děti do dětské skupiny „Profíček“ budou přijímány na základě celkového obdrženého počtu bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte do DS ředitel s ohledem na potřeby DS.

Stravování

Uvědomuje, že strava je základem zdraví a správného vývoje organismu. Proto dětem poskytujeme zdravou, kvalitní a pestrou stravu. Na svačiny zařazujeme výživově bohaté potraviny. Vedle svačin mají děti k dispozici pestrou škálu ovoce a zeleniny, které si mohou vychutnat jako druhou svačinku. K pití dostávají děti kromě čerstvého kravského mléka také mléko špaldové, rýžové, ovesné, či mandlové. Džusy kupujeme pouze stoprocentní a ne z koncentrátu, ale přímo lisované. Po celý den mají děti k dispozici filtrovanou vodu.

Jídelní lístek

Jídelní lístek bude doplněn.

Ceník školkovného

Péče o dítě v DS je částečně dotována z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. Rodiče hradí školkovné v níže uvedených cenách.

Pravidelná péče

Docházka po celý měsíc
4 300,- Kč

Ke dni podpisu smlouvy o poskytování pravidelné péče je v hotovosti hrazen rezervační poplatek ve výši měsíčního školkovného, který je po nástupu dítěte do DS zúčtuje s první platbou za školkovné. Při dlouhodobé absenci dítěte ze zdravotních důvodů lze písemně zažádat o snížení školkovného.

Nepravidelná péče

Docházka 1–6 dní v měsíci
400 Kč / den
Docházka 7. a každý další den v měsíci
300 Kč / den

Cena pravidelné a nepravidelné péče je shodná pro celodenní i dopolední docházku.

Stravné

Stravné za den
90 Kč

Stravování v DS není dotované státem. Cena oběda se může změnit dle aktuální nabídky dodavatele.

Prodloužení provozní doby

Každých započatých 30 minut
200 Kč

Za prodloužení provozní doby je považován předem sjednaný dřívější příchod nebo pozdější odchod dítěte. Poplatek je splatný v hotovosti v den prodloužení provozní doby.

Ceník je platný od 1. 5. 2023.

Napište nám

Kde nás najdete